e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma GSMReklama:

zde bude ten text o balení kotoučků

Reklamační řád

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u prodávajícího na zakoupené zboží v provozovně prodávajícího na adrese UNIVERSDAL SHOP; 735 71, Dětmarovice 31, nebo v elektronické podobě na adresu obchod_1"@"unishop.cz.
Prodávající písemně potvrdí kupujícímu přijetí reklamace, ve kterém uvede, kdy kupující právo z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku uplatnil a jaký způsob vyřízení reklamace kupující po prodávajícím požaduje, a to zejména elektronickou formou. V závislosti na tom, zda prodávající reklamaci vyhověl, či nikoli, vydá buď prodávající kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (v případě, že kupující požaduje opravu zboží, vydá prodávající kupujícímu potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, nebo v případě zamítnutí reklamace vydá prodávající písemné odůvodnění takového rozhodnutí). Reklamační protokol je předán kupujícímu emailem v co nejkratší lhůtě. Na případy a podrobnosti, týkající se přijetí a vyřízení reklamace se použijí příslušná ustanovení občanského zákona v platném znění a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění, případně právní předpisy upravující tuto problematiku v budoucnosti vydané.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží nemá vady a že prodávané zboží je v okamžiku jeho převzetí kupujícím ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti, které požaduje smlouva či které jsou popisované výrobcem či prodávajícím, či které jsou pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů, je k tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá. V případě, kdy je zboží při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou, zavazuje se prodávající zboží


 

(na tuto adresu NEZASÍLEJTE zboží pro vrácení ani reklamace ! nelze převzít)

UNIVERSDAL SHOP
IČ: 10608842
se sídlem Dolní Lutyně, 
Dětmarovická 404,
PSČ 735 53,
identifikační číslo: 10608842; DIČ CZ6001280307,
Živnostenský list vydal: Městský úřad Orlová, Obecní živnostenský úřad č.j. 01/712361/1505/Fa Event. č.: 380305-45422-00

Adresa pro doručení zásilky:

UNIVERSDAL SHOP
735 71, Dětmarovice 31

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ______________________________

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Číslo daňového dokladu: __________________


Datum objednání: _______________________


Datum obdržení: ________________________

 


Jméno a příjmení zákazníka: _______________________________________________

 

Adresa zákazníka: _______________________________________________________

 

Číslo účtu a bynka pro vrácení ceny za zboží :_______________________________________________________

 

 

 

 

Datum __________________ Podpis zákazníka ______________________

 


2779 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!